Logowanie

Rada Miejska w Choszcznie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190914.8.2012

  uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18252.8.2012

  uchwała Nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18242.8.2012

  uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18232.8.2012

  uchwała Nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18222.8.2012

  uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18212.8.2012

  uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18202.8.2012

  uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175326.7.2012

  uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175226.7.2012

  uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175126.7.2012

  uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.147627.6.2012

  uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.117825.5.2012

  uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 ? 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.117725.5.2012

  uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107316.5.2012

  uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Choszczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93526.4.2012

  uchwała Nr XVII/160/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5488.3.2012

  uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.40422.2.2012

  uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39621.2.2012

  uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.13725.1.2012

  uchwała Nr XIV/143/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10420.1.2012

  uchwała Nr XIV/138/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.