Logowanie

Rada Miejska w Cieszanowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14936.7.2012

  uchwała nr XXIV/30/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10347.5.2012

  uchwała nr XXII/20/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61514.3.2012

  uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo ? mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5457.3.2012

  uchwała nr XVIII/5/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31813.2.2012

  uchwała nr XVIII/4/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31713.2.2012

  uchwała nr XVIII/1/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.373928.12.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342115.12.2011

  uchwała nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342015.12.2011

  uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336714.12.2011

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Tereny rekreacyjno ? sportowe oraz handlowo ? usługowe w Starym Lublińcu nad Zalewem?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.277730.11.2011

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.277630.11.2011

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.269025.11.2011

  uchwała nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.268925.11.2011

  uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.268825.11.2011

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.268725.11.2011

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.222423.9.2011

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad opłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.222323.9.2011

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.169915.7.2011

  uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.150917.6.2011

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.