Logowanie

Rada Miejska w Czaplinku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.168320.7.2012

  uchwała Nr XIX/226/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143021.6.2012

  uchwała Nr XVIII/222/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142921.6.2012

  uchwała Nr XVIII/221/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2011 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142821.6.2012

  uchwała Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu używania, umieszczania oraz korzystania z insygniów i logo Gminy Czaplinek.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142721.6.2012

  uchwała Nr XVIII/214/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112922.5.2012

  uchwała Nr XVII/213/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Czaplinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70822.3.2012

  uchwała Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5689.3.2012

  uchwała Nr XV/192/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/187/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5679.3.2012

  uchwała Nr XIV/187/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36015.2.2012

  uchwała Nr XIII/172/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2583.2.2012

  uchwała Nr XIII/177/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8218.1.2012

  uchwała Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8018.1.2012

  uchwała Nr XIII/173/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.317816.12.2011

  uchwała Nr XII/159/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.314915.12.2011

  uchwała Nr XI/148/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29669.12.2011

  uchwała Nr XII/164/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29659.12.2011

  uchwała Nr XII/163/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29649.12.2011

  uchwała Nr XII/162/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29639.12.2011

  uchwała Nr XII/161/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.27465.12.2011

  uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.