Logowanie

Rada Miejska w Dukli pełniąca funkcję Rady Gminy Jaśliska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.70227.4.2010

  uchwała nr V/25/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.68323.4.2010

  uchwała nr V/24/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Jaśliska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.55830.3.2010

  uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.55730.3.2010

  uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2010 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.41212.3.2010

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.32425.2.2010

  uchwała nr II/15/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Jaśliska, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.32325.2.2010

  uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.32225.2.2010

  uchwała nr II/12/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jaśliska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.25315.2.2010

  uchwała nr Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.10714.1.2010

  uchwała nr I/8/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.10614.1.2010

  uchwała nr I/7/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.10514.1.2010

  uchwała nr I/6/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.568.1.2010

  uchwała nr I/5/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.558.1.2010

  uchwała nr I/4/10 Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie podziału Gminy Jaśliska na okręgi wyborcze

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.