Logowanie

Rada Miejska w Dukli - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.98124.4.2012

  uchwała nr XIX/116/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94223.4.2012

  uchwała nr XIX/117/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla" - aktualizacja wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla" - aktualizacja na lata 2011-2014, z perspektywą na lata 2015-2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42824.2.2012

  uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31848.12.2011

  uchwała nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31838.12.2011

  uchwała nr XVI/87/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31828.12.2011

  uchwała nr XVI/86/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31818.12.2011

  uchwała nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31808.12.2011

  uchwała nr XVI/84/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31798.12.2011

  uchwała nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31788.12.2011

  uchwała nr XVI/82/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31778.12.2011

  uchwała nr XVI/81/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31768.12.2011

  uchwała nr XVI/80/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31758.12.2011

  uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31748.12.2011

  uchwała nr XVI/78/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31738.12.2011

  uchwała nr XVI/77/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek rolny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31728.12.2011

  uchwała nr XVI/76/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30616.12.2011

  uchwała nr XVI/96/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30606.12.2011

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.24582.11.2011

  uchwała nr XIV/68/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.220520.9.2011

  uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.