Logowanie

Rada Miejska w Działoszycach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.22467.8.2012

  uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce

 • DZ. URZ. 2012.21961.8.2012

  uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach

 • DZ. URZ. 2012.213325.7.2012

  uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce

 • DZ. URZ. 2012.213225.7.2012

  uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce


 • DZ. URZ. 2012.207218.7.2012

  uchwała nr XXIII/107/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowo- rekreacyjnego

 • DZ. URZ. 2012.201110.7.2012

  uchwała nr XXIII/108/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Działoszyce.

 • DZ. URZ. 2012.19694.7.2012

  uchwała nr XXI/103/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok Nr X/96/2012

 • DZ. URZ. 2012.19684.7.2012

  uchwała nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.81212.3.2012

  uchwała nr X/99/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych.

 • DZ. URZ. 2012.81012.3.2012

  uchwała nr XIX/94/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.80912.3.2012

  uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.80812.3.2012

  uchwała nr XV/70/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.80712.3.2012

  uchwała nr XIV/66/11 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.80612.3.2012

  uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.80512.3.2012

  uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych.

 • DZ. URZ. 2012.80412.3.2012

  uchwała nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 Nr V/19/2011

 • DZ. URZ. 2012.80312.3.2012

  uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.7367.3.2012

  uchwała nr X/102/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. 2012.7810.1.2012

  uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.54.1.2012

  uchwała nr XVIII/89/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.