Logowanie

Rada Miejska w Golczewie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18323.8.2012

  uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161512.7.2012

  uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138919.6.2012

  uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138819.6.2012

  uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7743.4.2012

  uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.75130.3.2012

  uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.75030.3.2012

  uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz zmianie niektórych uchwał

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2677.2.2012

  uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.28347.12.2011

  uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.28337.12.2011

  uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27927.12.2011

  uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27917.12.2011

  uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.23117.11.2011

  uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.228731.10.2011

  uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.228631.10.2011

  uchwała Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Golczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.16948.8.2011

  uchwała Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Golczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.161728.7.2011

  uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.132617.6.2011

  uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.132517.6.2011

  uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.127510.6.2011

  uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.