Logowanie

Rada Miejska w Goleniowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194923.8.2012

  uchwała Nr XXI/243/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.191816.8.2012

  uchwała Nr XXI/249/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.190714.8.2012

  uchwała Nr XXI/251/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18416.8.2012

  uchwała Nr XXI/247/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 9 miasta Goleniów.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18406.8.2012

  uchwała Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Komarowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18081.8.2012

  uchwała Nr XXI/260/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18071.8.2012

  uchwała Nr XXI/259/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18061.8.2012

  uchwała Nr XXI/258/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18051.8.2012

  uchwała Nr XXI/257/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18041.8.2012

  uchwała Nr XXI/256/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18031.8.2012

  uchwała Nr XXI/255/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.177930.7.2012

  uchwała Nr XXI/250/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów? na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.177830.7.2012

  uchwała Nr XVIII/207/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów? na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120929.5.2012

  uchwała Nr XIX/221/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i zmiany nazwy ulicy w obrębie nr 1 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119228.5.2012

  uchwała Nr XIX/220/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji nazwy ulicy w obrębie nr 8 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112318.5.2012

  uchwała Nr XIX/226/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.108016.5.2012

  uchwała Nr XVIII/206/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107916.5.2012

  uchwała Nr XVIII/204/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107816.5.2012

  uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71022.3.2012

  uchwała Nr XVII/191/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 11 miasta Goleniów.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.