Logowanie

Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57682.8.2012

  uchwała nr 371/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57672.8.2012

  uchwała nr 359/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie parku wiejskiego w Kozerach Starych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57662.8.2012

  uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych w obrębie ulic: gen. L. Okulickiego, 3-go Maja i W. Bartniaka, oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicach M. Skłodowskiej-Curie i Stawowej, wraz z placami zabaw

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57652.8.2012

  uchwała nr 357/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały 536/2005 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57642.8.2012

  uchwała nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57632.8.2012

  uchwała nr 355/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 218/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57622.8.2012

  uchwała nr 354/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57612.8.2012

  uchwała nr 349/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57602.8.2012

  uchwała nr 348/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.441529.5.2012

  uchwała nr 336/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w osiedlu ?Kresowa? w miejscowości Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.433323.5.2012

  uchwała nr 338/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428423.5.2012

  uchwała nr 331/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428323.5.2012

  uchwała nr 328/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38767.5.2012

  uchwała nr 327/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38757.5.2012

  uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38747.5.2012

  uchwała nr 318/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38657.5.2012

  uchwała nr 320/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38384.5.2012

  uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38374.5.2012

  uchwała nr 316/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38364.5.2012

  uchwała nr 315/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2008 ? 2012.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.