Logowanie

Rada Miejska w Gryficach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18111.8.2012

  uchwała Nr XXI/266/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gryfice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143421.6.2012

  uchwała Nr XX/257/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143321.6.2012

  uchwała Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIV/177/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143221.6.2012

  uchwała Nr XIX/245/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XLIII/526/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.106215.5.2012

  uchwała Nr XVI/229/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.106115.5.2012

  uchwała Nr XVI/216/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88723.4.2012

  uchwała Nr XVI/213/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43124.2.2012

  uchwała Nr XIV/189/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/327/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43024.2.2012

  uchwała Nr XIV/180/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42924.2.2012

  uchwała Nr XIV/179/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Zacisze oraz zmiany niektórych uchwał.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42824.2.2012

  uchwała Nr XIV/178/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/363/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42724.2.2012

  uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach nr XXIX/361/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42523.2.2012

  uchwała Nr XIV/188/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42423.2.2012

  uchwała Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9219.1.2012

  uchwała Nr XIII/167/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9119.1.2012

  uchwała Nr XIII/166/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.311514.12.2011

  uchwała Nr XII/161/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.311414.12.2011

  uchwała Nr XII/160/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.311314.12.2011

  uchwała Nr XII/159/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.301012.12.2011

  uchwała Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.