Logowanie

Rada Miejska w Iłży - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61013.9.2012

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61003.9.2012

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60993.9.2012

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607531.8.2012

  uchwała nr XLII/226/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.56981.8.2012

  uchwała nr XXVII/117/ 12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : ustalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.434328.5.2012

  uchwała nr XXIV/105/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.326710.4.2012

  uchwała nr XLIII/231/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182024.2.2012

  uchwała nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielania zaliczek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.181924.2.2012

  uchwała nr XXXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.141316.2.2012

  uchwała nr XLI/218/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138115.2.2012

  uchwała nr XXXIX/211/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8471.2.2012

  uchwała nr XX/90/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicnzego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8461.2.2012

  uchwała nr XX/86/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8451.2.2012

  uchwała nr XX/84/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8441.2.2012

  uchwała nr XX/83/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.64726.1.2012

  uchwała nr XIX/75/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastranomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.797517.12.2011

  uchwała nr XIX/73/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.797417.12.2011

  uchwała nr XIX/72/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.797317.12.2011

  uchwała nr XIX/71/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obliżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.654425.11.2011

  uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.