Logowanie

Rada Miejska w Jedliczu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.157818.7.2012

  uchwała nr XXXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.123128.5.2012

  uchwała nr XXXII/180/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10819.5.2012

  uchwała nr XXXII/184/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI /237/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.75429.3.2012

  uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60613.3.2012

  uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia  4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17030.1.2012

  uchwała nr XXV/128/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.375830.12.2011

  uchwała nr XXIV/124/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/286/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.356117.12.2011

  uchwała nr XXI/114/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/242/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342515.12.2011

  uchwała nr XXIII/123/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342415.12.2011

  uchwała nr XXIII/122/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/118/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342315.12.2011

  uchwała nr XXI/118/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342215.12.2011

  uchwała nr XXI/112/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31227.12.2011

  uchwała nr XXI/113/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31217.12.2011

  uchwała nr XXI/111/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31207.12.2011

  uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jedlicze w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29463.12.2011

  uchwała nr XXI/107/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.214113.9.2011

  uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.214013.9.2011

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.206730.8.2011

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.16395.7.2011

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.