Logowanie

Rada Miejska w Jedwabnem - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231110.8.2012

  uchwała nr XV/71/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.231010.8.2012

  uchwała nr XV/70/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach łączonych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.230910.8.2012

  uchwała nr XV/69/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych szkołach Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Jedwabne, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19725.7.2012

  uchwała nr XV/65/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5607.2.2012

  uchwała nr XIII/55/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27318.1.2012

  uchwała nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.9610.1.2012

  uchwała nr XII/49/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.317.430.12.2011

  uchwała nr XI/43/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.310.422.12.2011

  uchwała nr XI/46/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.310.422.12.2011

  uchwała nr XI/45/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.310.422.12.2011

  uchwała nr XI/44/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.252.211.10.2011

  uchwała nr X/40/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.246.24.10.2011

  uchwała nr X/36/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.189.220.7.2011

  uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.105.4.2011

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.1031.3.2011

  uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.8517.3.2011

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.758.3.2011

  uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.25.3628.1.2011

  uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.25.3628.1.2011

  uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.