Logowanie

Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137218.6.2012

  uchwała Nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Kalisza Pomorskiego w sąsiedztwie ulicy Drawskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.116725.5.2012

  uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.116625.5.2012

  uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kalisz Pomorski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.116525.5.2012

  uchwała Nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 10 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.116425.5.2012

  uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalisz Pomorski na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.92925.4.2012

  uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7924.4.2012

  uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.66616.3.2012

  uchwała Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4651.3.2012

  uchwała Nr XIX/130/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10623.1.2012

  uchwała Nr XVIII/123/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.331529.12.2011

  uchwała Nr XVIII/124/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.28817.12.2011

  uchwała Nr XVIII/115/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.28807.12.2011

  uchwała Nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.28797.12.2011

  uchwała Nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.28787.12.2011

  uchwała Nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.202328.9.2011

  uchwała Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów do głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.197216.9.2011

  uchwała Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.178816.8.2011

  uchwała Nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.113925.5.2011

  uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określneia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.113825.5.2011

  uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.