Logowanie

Rada Miejska w Karczewie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57792.8.2012

  uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57782.8.2012

  uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.517810.7.2012

  uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.517710.7.2012

  uchwała nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.424522.5.2012

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew zmienionej Uchwałą Nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.424422.5.2012

  uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.424322.5.2012

  uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.424222.5.2012

  uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.424122.5.2012

  uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.340517.4.2012

  uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji wygasająco Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.340417.4.2012

  uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.340317.4.2012

  uchwała nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 ? 2015 z perspektywą do 2032 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.340217.4.2012

  uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy Skwer Ofiar Katynia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.331313.4.2012

  uchwała nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20161.3.2012

  uchwała nr XXXVI/269/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.200228.2.2012

  uchwała nr XXXVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.200128.2.2012

  uchwała nr XXXVII/279/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195128.2.2012

  uchwała nr XXXV/264/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195028.2.2012

  uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194128.2.2012

  uchwała nr XXXIV/256/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.