Logowanie

Rada Miejska w Kartuzach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.214927.6.2012

  uchwała nr XVII/302/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kartuzy

 • DZ. URZ. 2012.214827.6.2012

  uchwała nr XVII/291/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. 2012.214727.6.2012

  uchwała nr XVII/285/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadanie nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna

 • DZ. URZ. 2012.214627.6.2012

  uchwała nr XVII/284/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino


 • DZ. URZ. 2012.171415.5.2012

  uchwała nr XVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.171315.5.2012

  uchwała nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów.

 • DZ. URZ. 2012.171215.5.2012

  uchwała nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.171115.5.2012

  uchwała nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. 2012.144120.4.2012

  uchwała nr XV/253/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA KARTUZY REJON JEZIORA KLASZTORNEGO MAŁEGO.

 • DZ. URZ. 2012.124630.3.2012

  uchwała nr XV/252/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.124230.3.2012

  uchwała nr XV/255/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.124030.3.2012

  uchwała nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.120727.3.2012

  uchwała nr XIII/231/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.98912.3.2012

  uchwała nr XIV/238/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej i Szpitalnej

 • DZ. URZ. 2012.9318.3.2012

  uchwała nr XIV/239/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.72920.2.2012

  uchwała nr XIV/235/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. 2012.72820.2.2012

  uchwała nr XIV/236/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz za osiągnięcie wysokich  wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. 2012.72720.2.2012

  uchwała nr XIV/244/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych .

 • DZ. URZ. 2012.72620.2.2012

  uchwała nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. 2012.68015.2.2012

  uchwała nr XIII/219/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybno

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.