Logowanie

Rada Miejska w Kleszczelach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.22526.8.2012

  uchwała nr XIII/91/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19866.7.2012

  uchwała nr XII/84/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko - ORLIK 2012? w Kleszczelach, będącego w użyczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.178418.6.2012

  uchwała nr XII/82/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.13934.5.2012

  uchwała nr XI/79/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.47131.1.2012

  uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.47031.1.2012

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27518.1.2012

  uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach i uchwalenia statutu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27418.1.2012

  uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kleszczele

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.385.1.2012

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.427.12.2011

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.297.37.12.2011

  uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.297.37.12.2011

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.297.37.12.2011

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.297.37.12.2011

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.297.37.12.2011

  uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.212.22.11.2011

  uchwała nr XXII/186/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.254.313.10.2011

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.254.313.10.2011

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.250.27.10.2011

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.247.24.10.2011

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.