Logowanie

Rada Miejska w Knyszynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.214019.7.2012

  uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.212617.7.2012

  uchwała nr XV/113/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.206012.7.2012

  uchwała nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Knyszyn spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.188627.6.2012

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.133927.4.2012

  uchwała nr XIII/94/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Obsłudze Finansowo - Ksiegowej Szkół Gminy Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.125420.4.2012

  uchwała nr XIII/102/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.125120.4.2012

  uchwała nr XIII/93/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.71322.2.2012

  uchwała nr XII/88/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.71222.2.2012

  uchwała nr XII/87/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściwego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.68517.2.2012

  uchwała nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.68117.2.2012

  uchwała nr XII/90/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.67616.2.2012

  uchwała nr XII/82/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/155/05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.64313.2.2012

  uchwała nr XII/83/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.35624.1.2012

  uchwała nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków zastosowania bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.395.1.2012

  uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.429.12.2011

  uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.429.12.2011

  uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatej od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.429.12.2011

  uchwała nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.429.12.2011

  uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.429.12.2011

  uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.