Logowanie

Rada Miejska w Kobyłce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598817.8.2012

  uchwała nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58106.8.2012

  uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodząceego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.527812.7.2012

  uchwała nr XVII/178/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży oraz punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.515010.7.2012

  uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470313.6.2012

  uchwała nr XVI/172/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470213.6.2012

  uchwała nr XVI/171/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335717.4.2012

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335617.4.2012

  uchwała nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335517.4.2012

  uchwała nr XV/158/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobyłka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.251915.3.2012

  uchwała nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23358.3.2012

  uchwała nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146517.2.2012

  uchwała nr XIII/141/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Królowej Marysieńki w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146417.2.2012

  uchwała nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146317.2.2012

  uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobyłka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31319.1.2012

  uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31219.1.2012

  uchwała nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.781517.12.2011

  uchwała nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2012 r. na terenie miasta Kobyłka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.781417.12.2011

  uchwała nr XI/114/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.648123.11.2011

  uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.648023.11.2011

  uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.