Logowanie

Rada Miejska w Kolbuszowej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.153110.7.2012

  uchwała nr XXII/256/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.130011.6.2012

  uchwała nr XXI/243/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12685.6.2012

  uchwała nr XXI/244/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej ? etap I

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10648.5.2012

  uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10638.5.2012

  uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10628.5.2012

  uchwała nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.101930.4.2012

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.91919.4.2012

  uchwała nr XX/232/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.91819.4.2012

  uchwała nr XIX/224/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w Kolbuszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.85211.4.2012

  uchwała nr XIX/209/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8013.4.2012

  uchwała nr XIX/205/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7922.4.2012

  uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73527.3.2012

  uchwała nr XVIII/197/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVI/301/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/428/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 13 kwietnia 2006 roku, Uchwałą Nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXXV/332/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr VII/77/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2011r. oraz Uchwałą Nr XIV/173/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4412.1.2012

  uchwała nr XVI/184/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4312.1.2012

  uchwała nr XVI/183/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4212.1.2012

  uchwała nr XVI/182/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego mianowanego i dyplomowanego, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31277.12.2011

  uchwała nr XIV/173/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVI/301/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/428/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 13 kwietnia 2006 roku, Uchwałą Nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXXV/332/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 roku oraz Uchwałą Nr VII/77/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31267.12.2011

  uchwała nr XIV/167/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 w mieście i gminie Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31257.12.2011

  uchwała nr XIV/166/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok w mieście i gminie Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31247.12.2011

  uchwała nr XIV/165/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.