Logowanie

Rada Miejska w Koniecpolu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.349123.8.2012

  uchwała nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.339113.8.2012

  uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.98924.2.2012

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.20816.1.2012

  uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Koniecpol


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.56923.12.2011

  uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.317.55116.12.2011

  uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.317.55116.12.2011

  uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości Nr XII/68/11 z dnia 10 listopada 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.4832.12.2011

  uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.4822.12.2011

  uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.4822.12.2011

  uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011 roku dla celów podatku rolnego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.4822.12.2011

  uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.4822.12.2011

  uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.4822.12.2011

  uchwała nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.4791.12.2011

  uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27512.7.2011

  uchwała nr VI\42\11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Miasta i Gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27512.7.2011

  uchwała nr VI\40\11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27512.7.2011

  uchwała nr VI\39\11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.110.20825.5.2011

  uchwała nr II/12/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.147215.4.2011

  uchwała nr III/23/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.17.30920.1.2011

  uchwała nr XLI/276/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sparwie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.