Logowanie

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32918.8.2012

  uchwała nr XIX/236/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.300924.7.2012

  uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.297023.7.2012

  uchwała nr XVIII\221\2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.296923.7.2012

  uchwała nr XVIII\220\2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.292820.7.2012

  uchwała nr XVIII/215/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23116.6.2012

  uchwała nr XVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w spółkach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.218228.5.2012

  uchwała nr XVII/209/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.212022.5.2012

  uchwała nr XVI/202/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnia Raciborska w latach 2012 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18369.5.2012

  uchwała nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18359.5.2012

  uchwała nr XVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18349.5.2012

  uchwała nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18339.5.2012

  uchwała nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18329.5.2012

  uchwała nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18319.5.2012

  uchwała nr XVI/192/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18309.5.2012

  uchwała nr XVI/191/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18299.5.2012

  uchwała nr XVI/190/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnikształcącego dla Dorosłych w Kuźni Raciborskiej przy ul.Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18289.5.2012

  uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.14702.4.2012

  uchwała nr XV/174/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10555.3.2012

  uchwała nr XIII/148/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.94322.2.2012

  uchwała nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.