Logowanie

Rada Miejska w Kunowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.22839.8.2012

  uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia obniżek oraz ich wymiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

 • DZ. URZ. 2012.22829.8.2012

  uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów.

 • DZ. URZ. 2012.193529.6.2012

  uchwała nr XXVI/191/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/123/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2012.180515.6.2012

  uchwała nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.


 • DZ. URZ. 2012.162331.5.2012

  uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Targowiska w gminie Kunów oraz nadania regulaminu targowiska

 • DZ. URZ. 2012.162231.5.2012

  uchwała nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2012.136611.5.2012

  uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2012 - 2016

 • DZ. URZ. 2012.134911.5.2012

  uchwała nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.127025.4.2012

  uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2012.126925.4.2012

  uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. 2012.126825.4.2012

  uchwała nr XXi/146/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw, zarządzanych przez Gminę Kunów.

 • DZ. URZ. 2012.126725.4.2012

  uchwała nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ?Moje boisko ? ORLIK 2012? w Kunowie przy ul. Laski.

 • DZ. URZ. 2012.111111.4.2012

  uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.

 • DZ. URZ. 2012.88420.3.2012

  uchwała nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.7527.3.2012

  uchwała nr XX/129/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2012.7517.3.2012

  uchwała nr XX/128/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach i ulgach podatkowych

 • DZ. URZ. 2012.7507.3.2012

  uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/120/11 Rady miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4778.2.2012

  uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu.

 • DZ. URZ. 2012.33725.1.2012

  uchwała nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

 • DZ. URZ. 2011.302.359114.12.2011

  uchwała nr XVIII/124/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.