Logowanie

Rada Miejska w Kwidzynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.254225.7.2012

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa - Północ? w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.245416.7.2012

  uchwała nr XVIII/135/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.243413.7.2012

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.206514.6.2012

  uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw rondom


 • DZ. URZ. 2012.206414.6.2012

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kwidzyn.

 • DZ. URZ. 2012.147923.4.2012

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów.

 • DZ. URZ. 2012.147523.4.2012

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn w 2012 r.?

 • DZ. URZ. 2012.147423.4.2012

  uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 • DZ. URZ. 2012.147323.4.2012

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów,

 • DZ. URZ. 2012.146823.4.2012

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. 2012.104614.3.2012

  uchwała nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.104514.3.2012

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XLVII/361/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.81128.2.2012

  uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.80627.2.2012

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska-Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.80527.2.2012

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa ? Południe? pod nazwą ?Długa ? Południe I? w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.63813.2.2012

  uchwała nr XIII/105/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie uchwały nr V/29/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie  Gminy Miejskiej Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2012.5518.2.2012

  uchwała nr XIV/106/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. 2012.4943.2.2012

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.4933.2.2012

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. 2012.4923.2.2012

  uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.