Logowanie

Rada Miejska w Lęborku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.265113.8.2012

  uchwała nr XIX-245/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.242412.7.2012

  uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.242312.7.2012

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.242212.7.2012

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.


 • DZ. URZ. 2012.236410.7.2012

  uchwała nr XIX-252/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.235710.7.2012

  uchwała nr XVIII-230/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszaru obejmującego teren elementarny 9.ZP.36

 • DZ. URZ. 2012.22835.7.2012

  uchwała nr XIX-251/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

 • DZ. URZ. 2012.184723.5.2012

  uchwała nr XVIII-229/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego, określenia przepisów porządkowych, obowiązujących podczas jego prowadzenia, na terenie Gminy Miasta Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.183923.5.2012

  uchwała nr XVIII-223/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.134010.4.2012

  uchwała nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.133710.4.2012

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.133110.4.2012

  uchwała nr XVI-217/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.133010.4.2012

  uchwała nr XVI ? 211/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu ulicy Żeromskiego w Lęborku, drogi gminnej.

 • DZ. URZ. 2012.132910.4.2012

  uchwała nr XVI-210/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.101913.3.2012

  uchwała nr XV - 170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku

 • DZ. URZ. 2012.8635.3.2012

  uchwała nr XV-174/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.70620.2.2012

  uchwała nr XV-177/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-128/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13 września 2007r. w sprawie nadania nazwy nowej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.68416.2.2012

  uchwała nr XV ? 175/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X ? 109/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.08.2003 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.68316.2.2012

  uchwała nr XV ? 176/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI ? 309/93 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10.02.1993 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

 • DZ. URZ. 2012.30824.1.2012

  uchwała nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.