Logowanie

Rada Miejska w Lesku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160823.7.2012

  uchwała nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 kwietnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.145829.6.2012

  uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lesko?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.145729.6.2012

  uchwała nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.145629.6.2012

  uchwała nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lesko


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8245.4.2012

  uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.77330.3.2012

  uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2223.2.2012

  uchwała nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17230.1.2012

  uchwała nr XVI/128/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmainy Uchwały własnej Nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.343115.12.2011

  uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.343015.12.2011

  uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny  oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342915.12.2011

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny  oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342815.12.2011

  uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany "Statutu Miasta i Gminy Lesko"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342715.12.2011

  uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.342615.12.2011

  uchwała nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.262622.11.2011

  uchwała nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.219319.9.2011

  uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Lesku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.161230.6.2011

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.154121.6.2011

  uchwała nr VIII/35/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów nowych statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.154021.6.2011

  uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Lesko zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.99013.4.2011

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.