Logowanie

Rada Miejska w Lipsku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.218924.7.2012

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Lipsku prowadzone przez Gminę Lipsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51356.7.2012

  uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz z ewidencji dróg gminnych drogi nr 3408033 biegnącej przez kompleks leśny od miejscowości Wólka do granicy gminy (Struga) oraz wyrażenia zgody na przejęcie drogi przez Nadleśnictwo Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51346.7.2012

  uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19685.7.2012

  uchwała nr XVI/101/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasady poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19675.7.2012

  uchwała nr XVI/100/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.185122.6.2012

  uchwała nr XV/97/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45886.6.2012

  uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45876.6.2012

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16805.6.2012

  uchwała nr XV/92/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.392510.5.2012

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38557.5.2012

  uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.121418.4.2012

  uchwała nr XIV/86/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.343117.4.2012

  uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.343017.4.2012

  uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. zmiany Uchwały Nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.342917.4.2012

  uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.342817.4.2012

  uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 lutego 2006 roku Nr XXXIII/212/2006 w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania terenie Miasta i Gminy Lipsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.342717.4.2012

  uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lipsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.274316.3.2012

  uchwała nr XXXIX/213/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271116.3.2012

  uchwała nr XLI/226/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21955.3.2012

  uchwała nr XL/215/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.