Logowanie

Rada Miejska w Lubawce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr VI/156/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)1.8.2012

  uchwała nr VI/156/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

 • uchwała nr VI/151/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)17.7.2012

  uchwała nr VI/151/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na OSIEDLU NAD ZALEWEM w miejscowości Miszkowice

 • uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)19.4.2012

  uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka

 • uchwała nr II/123/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)18.4.2012

  uchwała nr II/123/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr VII/154/08 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury


 • uchwała nr I/114/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)18.4.2012

  uchwała nr I/114/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • uchwała nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)30.3.2012

  uchwała nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2012

 • uchwała nr II/124/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)29.3.2012

  uchwała nr II/124/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/307/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka.

 • uchwała nr I/116/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)26.3.2012

  uchwała nr I/116/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół.

 • uchwała nr I/119/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)10.2.2012

  uchwała nr I/119/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr X/91/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)20.1.2012

  uchwała nr X/91/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Lubawka.

 • uchwała nr IX/88/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)2.12.2011

  uchwała nr IX/88/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)2.12.2011

  uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)2.12.2011

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)7.11.2011

  uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Lubawce Nr VI/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubawka

 • uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)6.10.2011

  uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)8.8.2011

  uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LII/314/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 07 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubawka na stałe obwody głosowania.

 • uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)28.7.2011

  uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubawka

 • uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)28.6.2011

  uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko ? Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)28.6.2011

  uchwała nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka

 • uchwała nr I/16/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia (...)6.5.2011

  uchwała nr I/16/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko ? Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.