Logowanie

Rada Miejska w Lubsku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160630.8.2012

  uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Lubsku z (...)3.7.2012

  uchwała nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)26.6.2012

  uchwała nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Lubskiego Domu Kultury

 • uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)26.6.2012

  uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego


 • uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)6.6.2012

  uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubsko.

 • uchwała nr XIX/133/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)22.3.2012

  uchwała nr XIX/133/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.

 • uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)22.3.2012

  uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/216/08 z dnia 16 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2009-2013.

 • uchwała nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)31.12.2011

  uchwała nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2012.

 • uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku

 • uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012

 • uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r. na terenie Gminy Lubsko

 • uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny

 • uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)23.11.2011

  uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2012 r.

 • uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)4.10.2011

  uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)4.10.2011

  uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat.

 • uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)4.10.2011

  uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)12.9.2011

  uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia (...)17.8.2011

  uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.