Logowanie

Rada Miejska w Mławie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.83328.2.2011

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mławy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.71822.2.2011

  uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Miasta Mławy na lata 2011 -2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.68321.2.2011

  uchwała nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.68221.2.2011

  uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.215.726523.12.2010

  uchwała nr LI/534/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.215.726423.12.2010

  uchwała nr LI/529/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.706916.12.2010

  uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.706816.12.2010

  uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.706716.12.2010

  uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.207.657612.12.2010

  uchwała nr XLIX/507/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.207.657512.12.2010

  uchwała nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.559129.11.2010

  uchwała nr L/523/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 4660/1, 4660/2, 4660/3, 4660/4 w rejonie ul. Bpa Leona Wetmańskiego w Mławie, oraz drogi gminnej położonej na działce nr 4624/1, 4624/2 w rejonie ul. Ciechanowskiej w Mławie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.559029.11.2010

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.196.546325.11.2010

  uchwała nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.192.526817.11.2010

  uchwała nr L/526/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.184.489729.10.2010

  uchwała nr XLVIII/499/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.184.489629.10.2010

  uchwała nr XLVIII/498/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.376221.8.2010

  uchwała nr XLVII/494/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych ? osiedli, utworzenia nowych osiedli oraz nadania nazw osiedlom na terenie miasta Mława

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.376121.8.2010

  uchwała nr XLVII/493/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/247/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza, położonego na działce 233/8

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.376021.8.2010

  uchwała nr XLVII/492/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.