Logowanie

Rada Miejska w Mordach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.542419.7.2012

  uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (za wyjatkiem piwa) na terenie Miasta i Gminy Mordy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.519510.7.2012

  uchwała nr XXXIV/164/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.519410.7.2012

  uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.433123.5.2012

  uchwała nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.433023.5.2012

  uchwała nr XV/81/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.430523.5.2012

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.430423.5.2012

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.280016.3.2012

  uchwała nr XXX/141/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20121.3.2012

  uchwała nr XXIX/139/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10598.2.2012

  uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10588.2.2012

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dot. wsi Ostoje i Wojnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10578.2.2012

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10568.2.2012

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta i Gminy Mordy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.660529.11.2011

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.660429.11.2011

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.660329.11.2011

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.660229.11.2011

  uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.660129.11.2011

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.660029.11.2011

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659929.11.2011

  uchwała nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.