Logowanie

Rada Miejska w Moryniu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124931.5.2012

  uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124831.5.2012

  uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124731.5.2012

  uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124631.5.2012

  uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, prowadzonych przez Gminę Moryń


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94126.4.2012

  uchwała Nr XV/82/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.84316.4.2012

  uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.84216.4.2012

  uchwała Nr XIV/80/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44424.2.2012

  uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2959.2.2012

  uchwała Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.321021.12.2011

  uchwała Nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27372.12.2011

  uchwała Nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27362.12.2011

  uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/112/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27352.12.2011

  uchwała Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27342.12.2011

  uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27332.12.2011

  uchwała Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.205028.9.2011

  uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sadowej w Moryniu do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.204928.9.2011

  uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.199221.9.2011

  uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.180817.8.2011

  uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Moryniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.87520.4.2011

  uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXVIII/363/2010 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.