Logowanie

Rada Miejska w Pińczowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.237322.8.2012

  uchwała nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.22011.8.2012

  uchwała nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu gruntów pod garażami

 • DZ. URZ. 2012.203712.7.2012

  uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.178213.6.2012

  uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.150622.5.2012

  uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.138314.5.2012

  uchwała nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

 • DZ. URZ. 2012.10574.4.2012

  uchwała nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy

 • DZ. URZ. 2012.10564.4.2012

  uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów.

 • DZ. URZ. 2012.10554.4.2012

  uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.10544.4.2012

  uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.83514.3.2012

  uchwała nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.66128.2.2012

  uchwała nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4667.2.2012

  uchwała nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

 • DZ. URZ. 2012.4657.2.2012

  uchwała nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2012.4647.2.2012

  uchwała nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Pińczów

 • DZ. URZ. 2012.4637.2.2012

  uchwała nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2012.4627.2.2012

  uchwała nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 • DZ. URZ. 2012.4617.2.2012

  uchwała nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.35326.1.2012

  uchwała nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2011 ? 2015 z perspektywą do 2032r.

 • DZ. URZ. 2012.35226.1.2012

  uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2012-2016?.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.