Logowanie

Rada Miejska w Piasecznie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.600621.8.2012

  uchwała nr 599/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.600521.8.2012

  uchwała nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.597117.8.2012

  uchwała nr 565/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.556825.7.2012

  uchwała nr 543/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.554424.7.2012

  uchwała nr 542/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca Uchwalę Nr 383/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.554324.7.2012

  uchwała nr 533/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) w granicach dz. ozn. nr ew. 350/3

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.554224.7.2012

  uchwała nr 532/ XXI /2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) etap I

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.554124.7.2012

  uchwała nr 531/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SZCZAKI, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/03 z dnia 23.10.2003 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 288, poz. 7593 z dn.16.11.2003 r.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.537517.7.2012

  uchwała nr 569/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 483/XXII/2004 z dnia 22.04.2004 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych we wsi Siedliska w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.537417.7.2012

  uchwała nr 568/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy KAKADU ulicy we wsi Głosków w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.537317.7.2012

  uchwała nr 567/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw: Francuska, Portugalska, Hiszpańska, Angielska, Bohaterów Monte Cassino, Duńska ulicom we wsi Siedliska w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.537217.7.2012

  uchwała nr 566/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy CZAROWNA ulicy we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.537117.7.2012

  uchwała nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.482919.6.2012

  uchwała nr 496/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prtzestrzennego części wsi Szczaki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.473413.6.2012

  uchwała nr 538/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNIKÓW ulicy we wsi Grochowa w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.473313.6.2012

  uchwała nr 537/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ?KONIKA POLNEGO? ulicy położonej we wsi Jesówka w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45505.6.2012

  uchwała nr 500/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ŻONKILOWA ulicy we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45495.6.2012

  uchwała nr 499/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy DZIKICH GRUSZ ulicy we wsi Grochowa w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.429223.5.2012

  uchwała nr 508/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.429123.5.2012

  uchwała nr 507/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 837/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 02.06.2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, reedukatorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.