Logowanie

Rada Miejska w Piastowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.592216.8.2012

  uchwała nr LX /286/2009 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.592116.8.2012

  uchwała nr LX/285/2009 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr LIX/284/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50414.7.2012

  uchwała nr XXIII/123/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolach i liceum prowadzonych przez miasto Piastów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50404.7.2012

  uchwała nr XIX/100/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa ?Dworcowa - północ?


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50123.7.2012

  uchwała nr XXII/114/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4103).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50113.7.2012

  uchwała nr XXII/113/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50103.7.2012

  uchwała nr XXI/110/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410515.5.2012

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 142, poz. 4302 z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410315.5.2012

  uchwała nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410215.5.2012

  uchwała nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.410115.5.2012

  uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.327710.4.2012

  uchwała nr LIV/246/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w wsprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.260315.3.2012

  uchwała nr XVII/89/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 31 stycznia 2012r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XVI/85/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.260115.3.2012

  uchwała nr XVI/85/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011r. W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.260015.3.2012

  uchwała nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.252415.3.2012

  uchwała nr LII/239/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22927.3.2012

  uchwała nr LIII/245/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.181124.2.2012

  uchwała nr XLV/209/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.33719.1.2012

  uchwała nr XV/78/ 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.33619.1.2012

  uchwała nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.