Logowanie

Rada Miejska w Policach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18708.8.2012

  uchwała Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie - tzw. ?Tanowo?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171124.7.2012

  uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171024.7.2012

  uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2012 r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170924.7.2012

  uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170824.7.2012

  uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.148227.6.2012

  uchwała Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9832.5.2012

  uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.87920.4.2012

  uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42223.2.2012

  uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.41222.2.2012

  uchwała Nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police na lata 2009 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2462.2.2012

  uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Policach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20631.1.2012

  uchwała Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.325523.12.2011

  uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29719.12.2011

  uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29709.12.2011

  uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27382.12.2011

  uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26832.12.2011

  uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26822.12.2011

  uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26812.12.2011

  uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.23157.11.2011

  uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.