Logowanie

Rada Miejska w Prószkowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.30.7.2012

  uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.30.7.2012

  uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.25.7.2012

  uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.3.7.2012

  uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.5.2012

  uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.4.2012

  uchwała Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.4.4.2012

  uchwała Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.15.3.2012

  uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.6.3.2012

  uchwała Nr XV/109/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.30.12.2011

  uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.21.12.2011

  uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.7.12.2011

  uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.5.12.2011

  uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.5.12.2011

  uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.5.12.2011

  uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.1.12.2011

  uchwała Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.1.12.2011

  uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.14.10.2011

  uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.23.9.2011

  uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.