Logowanie

Rada Miejska w Pruszkowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.589416.8.2012

  uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.533013.7.2012

  uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.515210.7.2012

  uchwała nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38454.5.2012

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38444.5.2012

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Miasta Pruszkowa ze środków budżetu Miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38434.5.2012

  uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Pruszkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.279716.3.2012

  uchwała nr XXXV/319/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.279616.3.2012

  uchwała nr XXXV/318/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267916.3.2012

  uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267816.3.2012

  uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21292.3.2012

  uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21272.3.2012

  uchwała nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21262.3.2012

  uchwała nr XXXIII/297/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.186224.2.2012

  uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.165421.2.2012

  uchwała nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.165321.2.2012

  uchwała nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14913.1.2012

  uchwała nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14813.1.2012

  uchwała nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14713.1.2012

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14513.1.2012

  uchwała nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2012 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.