Logowanie

Rada Miejska w Przasnyszu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30764.4.2012

  uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.248314.3.2012

  uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz, warunków i zasad oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2612.1.2012

  uchwała nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2512.1.2012

  uchwała nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na terenie Miasta Przasnysz oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.212329.4.2011

  uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.153229.3.2011

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.153129.3.2011

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.153029.3.2011

  uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.66219.2.2011

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.19.64118.2.2011

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.56111.2.2011

  uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.5127.2.2011

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu zarządzonych na dzień 6 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.5117.2.2011

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.5107.2.2011

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.200.57112.12.2010

  uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.568130.11.2010

  uchwała nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.568030.11.2010

  uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.567930.11.2010

  uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.567830.11.2010

  uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.567730.11.2010

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.