Logowanie

Rada Miejska w Różanie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31866.4.2012

  uchwała nr XI/89/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.263215.3.2012

  uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23488.3.2012

  uchwała nr X/81/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23478.3.2012

  uchwała nr X/79/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175423.2.2012

  uchwała nr XXXI/147/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8521.2.2012

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63726.1.2012

  uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731913.12.2011

  uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731813.12.2011

  uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731713.12.2011

  uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Różan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731613.12.2011

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Różan.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731513.12.2011

  uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731413.12.2011

  uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731313.12.2011

  uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731213.12.2011

  uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.731113.12.2011

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.479920.8.2011

  uchwała nr III/12/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.400616.7.2011

  uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.37637.7.2011

  uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Różanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.37627.7.2011

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Różan

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.