Logowanie

Rada Miejska w Radlinie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354224.8.2012

  uchwała nr BRM.0007.040.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.281116.7.2012

  uchwała nr BRM.0007.044.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.131822.3.2012

  uchwała nr BRM.0007.011.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.95622.2.2012

  uchwała nr BRM.0007.00089.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.58331.1.2012

  uchwała nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.9511.1.2012

  uchwała nr BRM.0007.00084.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr BRM.0007.00082.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54416.12.2011

  uchwała nr BRM.0007.00081.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.42121.10.2011

  uchwała nr BRM.0007.00054.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.38527.9.2011

  uchwała nr BRM.0007.00051.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.38527.9.2011

  uchwała nr BRM.0007.00050.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.26228.6.2011

  uchwała nr BRM.0007.00028.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.22131.5.2011

  uchwała nr BRM.0007.00014.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.20424.5.2011

  uchwała nr BRM.0007.00018.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.13877.4.2011

  uchwała nr BRM.0007.00005.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.50.8917.3.2011

  uchwała nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.47430.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.45617.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/II/10/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.45517.12.2010

  uchwała nr BRM.0150/II/9/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.