Logowanie

Rada Miejska w Radymnie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32613.2.2012

  uchwała nr 71/XIII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32513.2.2012

  uchwała nr 63/XII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32413.2.2012

  uchwała nr 62/XII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32313.2.2012

  uchwała nr 61/XII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32213.2.2012

  uchwała nr 60/XII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.176826.7.2011

  uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.171919.7.2011

  uchwała nr 29/VII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - ?ZŁOTA GÓRA II?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.270910.12.2010

  uchwała nr 258/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Radymno na prowadzenie niepublicznych przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.243829.11.2010

  uchwała nr 283/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radymno i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielanie tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.223320.11.2010

  uchwała nr 279/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.223220.11.2010

  uchwała nr 278/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.19464.11.2010

  uchwała nr 241/XXXII/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała budżetowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.19202.11.2010

  uchwała nr 276/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.19192.11.2010

  uchwała nr 275/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 19 października 2010r. sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.508.1.2010

  uchwała nr 230/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.498.1.2010

  uchwała nr 228/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.488.1.2010

  uchwała nr 227/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na terenie Miasta Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.22087.12.2009

  uchwała nr 224/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 16 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radymno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.166322.9.2009

  uchwała nr 174/XXII/09 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.45830.3.2009

  uchwała nr 185/XXII/09 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?ZEK? w Radymnie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.