Logowanie

Rada Miejska w Redzie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.250720.7.2012

  uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Redy na obszarze jednostki ?C? w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej

 • DZ. URZ. 2012.237010.7.2012

  uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.236910.7.2012

  uchwała nr XXIII/237/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/322/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 marca 2005r  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Redy.

 • DZ. URZ. 2012.23489.7.2012

  uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.200911.6.2012

  uchwała nr XXI/230/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.200811.6.2012

  uchwała nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy

 • DZ. URZ. 2012.200511.6.2012

  uchwała nr XXI/225/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy

 • DZ. URZ. 2012.200411.6.2012

  uchwała nr XXI/224/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy.

 • DZ. URZ. 2012.184223.5.2012

  uchwała nr XX/214/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy ? rejon ul. Gniewowskiej, dot. dz. nr 480/3

 • DZ. URZ. 2012.175918.5.2012

  uchwała nr XX/220/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. 2012.175818.5.2012

  uchwała nr XX/213/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda.

 • DZ. URZ. 2012.155030.4.2012

  uchwała nr XIX/208/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/444/2006 Rady Miasta Redy z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reda

 • DZ. URZ. 2012.154930.4.2012

  uchwała nr XIX/207/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 marca 2012r. W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.154830.4.2012

  uchwała nr XIX/203/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.149624.4.2012

  uchwała nr XIX/205/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

 • DZ. URZ. 2012.143019.4.2012

  uchwała nr XVII/187/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia dla Gminy Miasto Reda liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.142919.4.2012

  uchwała nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.142819.4.2012

  uchwała nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

 • DZ. URZ. 2012.142719.4.2012

  uchwała nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr V/53/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Reda oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

 • DZ. URZ. 2012.120227.3.2012

  uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.