Logowanie

Rada Miejska w Serocku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.527312.7.2012

  uchwała nr 222/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.527212.7.2012

  uchwała nr 218/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Jastrzębia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.471013.6.2012

  uchwała nr 211/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470913.6.2012

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470813.6.2012

  uchwała nr 209/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470713.6.2012

  uchwała nr 203/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Dębskie nazwy ul. Wiatrowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.408215.5.2012

  uchwała nr 198/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.408115.5.2012

  uchwała nr 196/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.408015.5.2012

  uchwała nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.407915.5.2012

  uchwała nr 190/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Przy Dębie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363524.4.2012

  uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363424.4.2012

  uchwała nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363324.4.2012

  uchwała nr 184/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Serocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363224.4.2012

  uchwała nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363124.4.2012

  uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Rajska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.344618.4.2012

  uchwała nr 169/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F obręb Jadwisin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22547.3.2012

  uchwała nr 176/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22537.3.2012

  uchwała nr 170/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22527.3.2012

  uchwała nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Orla

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.139315.2.2012

  uchwała nr 336/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.