Logowanie

Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.594216.8.2012

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.481319.6.2012

  uchwała nr XIII/86/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.477314.6.2012

  uchwała nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.477214.6.2012

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.477114.6.2012

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.324110.4.2012

  uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.324010.4.2012

  uchwała nr XII/70/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.323910.4.2012

  uchwała nr XII/69/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9657.2.2012

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.825922.12.2011

  uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.825822.12.2011

  uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763316.12.2011

  uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763216.12.2011

  uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763116.12.2011

  uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763016.12.2011

  uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.553930.9.2011

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.391014.7.2011

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.330116.6.2011

  uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.330016.6.2011

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.202626.4.2011

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.