Logowanie

Rada Miejska w Staszowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.231714.8.2012

  uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.207718.7.2012

  uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.207618.7.2012

  uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.190127.6.2012

  uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia straży miejskiej


 • DZ. URZ. 2012.183920.6.2012

  uchwała nr XXIII/230/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.183119.6.2012

  uchwała nr XXIII/235/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.183019.6.2012

  uchwała nr XXIII/231/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.182319.6.2012

  uchwała nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia strefy ruchu na parkingach oraz placach postojowych przy Hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.162831.5.2012

  uchwała nr XXII/218/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

 • DZ. URZ. 2012.162731.5.2012

  uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.148421.5.2012

  uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.138914.5.2012

  uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia o stanowieniu ich wysokości

 • DZ. URZ. 2012.138814.5.2012

  uchwała nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.

 • DZ. URZ. 2012.13259.5.2012

  uchwała nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów.

 • DZ. URZ. 2012.13249.5.2012

  uchwała nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.115917.4.2012

  uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.115516.4.2012

  uchwała nr XIX/187/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic

 • DZ. URZ. 2012.115416.4.2012

  uchwała nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic

 • DZ. URZ. 2012.102630.3.2012

  uchwała nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.102530.3.2012

  uchwała nr XIX/186/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.