Logowanie

Rada Miejska w Suchaniu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142621.6.2012

  uchwała Nr XI/105/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej ? Placu Rynek w Suchaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142521.6.2012

  uchwała Nr XI/104/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiana, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142421.6.2012

  uchwała Nr XI/103/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.139319.6.2012

  uchwała Nr XI/106/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136718.6.2012

  uchwała Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136618.6.2012

  uchwała Nr XI/107/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88123.4.2012

  uchwała Nr X/100/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/65/04 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45728.2.2012

  uchwała Nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3059.2.2012

  uchwała Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SUCHAŃ na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329027.12.2011

  uchwała Nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Brudzewice i Słodkówko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.28467.12.2011

  uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.28457.12.2011

  uchwała Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środkow transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.28447.12.2011

  uchwała Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.28437.12.2011

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.229031.10.2011

  uchwała Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Suchaniu oraz trybu powoływania jej członków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.224327.10.2011

  uchwała Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom prowadzącym działalność w sektorze rolnym i rybołówstwie ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.224227.10.2011

  uchwała Nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.224127.10.2011

  uchwała Nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.224027.10.2011

  uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. zmienająca uchwalę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.174610.8.2011

  uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.