Logowanie

Rada Miejska w Suchowoli - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.238627.8.2012

  uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.235816.8.2012

  uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.219524.7.2012

  uchwała nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XXXV/221/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.219424.7.2012

  uchwała nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli Nr VII/50/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.219324.7.2012

  uchwała nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.203710.7.2012

  uchwała nr XXII/117/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.175314.6.2012

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 8 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Suchowola oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.175214.6.2012

  uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 8 maja 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16998.6.2012

  uchwała nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.115113.4.2012

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.115013.4.2012

  uchwała nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.10936.4.2012

  uchwała nr XX/97/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.63610.2.2012

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchowola na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5506.2.2012

  uchwała nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.36824.1.2012

  uchwała nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.17113.1.2012

  uchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.153.1.2012

  uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.293.35.12.2011

  uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.293.35.12.2011

  uchwała nr XIV/74/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.293.35.12.2011

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.