Logowanie

Rada Miejska w Tychowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136818.6.2012

  uchwała Nr XV/131/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.135414.6.2012

  uchwała Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134613.6.2012

  uchwała Nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134513.6.2012

  uchwała Nr XIV/122/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo w 2012 roku.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88523.4.2012

  uchwała Nr XIV/123/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44024.2.2012

  uchwała Nr XIII/116/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słonino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43924.2.2012

  uchwała Nr XIII/115/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukówko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43824.2.2012

  uchwała Nr XIII/114/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43724.2.2012

  uchwała Nr XIII/113/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Modrolas.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43624.2.2012

  uchwała Nr XIII/112/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43524.2.2012

  uchwała Nr XIII/111/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie podziału sołectwa Bukówko i utworzenia sołectw Bukówko i Słonino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43424.2.2012

  uchwała Nr XIII/110/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia sołectwa Retowo i utworzenia sołectw Modrolas i Bukowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43324.2.2012

  uchwała Nr XIII/108/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16326.1.2012

  uchwała Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.21164.10.2011

  uchwała Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.140429.6.2011

  uchwała Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w Gminie Tychowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.128310.6.2011

  uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Tychowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.91926.4.2011

  uchwała Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.91826.4.2011

  uchwała Nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.50221.3.2011

  uchwała Nr III/29/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.