Logowanie

Rada Miejska w Warce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30975.4.2012

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2012r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.249314.3.2012

  uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62125.1.2012

  uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Warce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62025.1.2012

  uchwała nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Warka


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.851730.12.2011

  uchwała nr Nr XVIII / 117 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.851630.12.2011

  uchwała nr XVIII / 113 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.818517.12.2011

  uchwała nr XVIII / 120 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.818417.12.2011

  uchwała nr XVIII / 119 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.818317.12.2011

  uchwała nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.662930.11.2011

  uchwała nr XVII/107/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.662830.11.2011

  uchwała nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.662730.11.2011

  uchwała nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.662630.11.2011

  uchwała nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.434430.7.2011

  uchwała nr VIII / 76 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.434330.7.2011

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.434230.7.2011

  uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XXX/300/05 z dnia 28 lutego 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.434130.7.2011

  uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.434030.7.2011

  uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.433930.7.2011

  uchwała nr V/44/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr LXVIII/415/10 z dnia 10 listopada 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.433830.7.2011

  uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/402/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.